HJEMME­NETTVERK

Med dagens medievirkelighet har vi et stadig økende utvalg av digitale innholdstjenester å velge mellom. Baksiden av medaljen er at når mange bruker et trådløst nettverk (WiFi) samtidig, kan hele båndbredden brukes opp, og nettet oppleves tregt og ustabilt. Ved bruk av ELS kablet høyhastighetsnettverk unngår du dette problemet.

I et kablet hjemmenettverk overføres signaler mer stabilt og med langt høyere hastighet enn trådløst, og du er klar for neste generasjons teknologi og digitale underholdningsløsninger. ELS hjemmenettverk er ikke et alternativ til trådløst nett, men et tillegg og en infrastruktur som “fremtidssikrer” boligen din digitalt, og gir størst mulig fleksibilitet og brukervennlighet.

Ved å koble printere, DVD-spillere, spillkonsoller eller hjemmeservere til nettverket, kan du få tilgang til dem fra alle rom med ELS nettverksuttak. Du kan koble komponentene til det uttaket du vil, og flytte på dem ved endrede behov.

Med én type uttak og kabel overføres ulike typer signaler på tvers av boligen din fra koblingssentralen. Samme type uttak, det såkalte RJ45-uttaket, benyttes for alle typer signaler. Du velger selv hvilken type signaler du tar ut av det enkelte uttaket; om det er IP-telefoni, bredbånd, IP-TV/RiksTV eller andre digitale underholdningstjenester. Du kan fritt velge signalleverandør, og du kan velge å benytte flere samtidig.

Multimedia vegguttak. Denne kontakten har RJ45 uttak. Moderne TVer har RJ45 datautgang for IP TV og RJ45 er det nye TV uttaket.

Ved bruk av kablet nettverk får du mer stabil signaloverføring, og kan overføre store datamengder raskere. Du kan lettere strømme både musikk og film, uten å få brudd i streamingen slik mange i dag opplever ved trådløs overføring.

Det kan i tillegg knyttes trådløse rutere til nettverket, slik at du også kan bruke PCen trådløst.

Til toppen

Kontakt oss