ELKO

Brytere og stikkontakter fra ELKO er et sikkert og trygt valg. Som ledende leverandør av installasjonsmateriell til det norske markedet har ELKO vært med på å forme standardene for elektromateriell i Norge i over 65 år. Du finner ELKO brytere og stikkontakter i de aller fleste norske hjem.

Et sterkt fokus på el-sikkerhet og kvalitet har alltid ligget til grunn for utviklingen av våre produkter og tekniske løsninger. El-installasjonen i boligen din har ifølge DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) normalt en levetid på mer enn 30 år, og skiftende interiørtrender skal forenes med krav til tekniske løsninger. Så hvorfor velge noe annet enn det beste?

Vær forsiktig med å montere elektrisk materiell selv

Omkring 40 % av brannene i Norge har en elektrisk årsak. Det kan være feil i det elektriske anlegget eller elektriske apparater, eller feil bruk av elektrisk utstyr.

I Norge har vi forskrifter og lover som skal sikre kvaliteten på elektrisk materiell. Det er også lovbestemt hva den enkelte har anledning til å gjøre med elektriske installasjoner. Litt forenklet kan vi si at alt arbeid som har med det faste elektriske anlegget å gjøre skal utføres av godkjent elektriker.

Dette er først og fremst av hensyn til din egen sikkerhet. Et annet viktig poeng er at elektrikeren er pålagt å oppbevare dokumentasjon for alt arbeid som gjøres på det elektriske anlegget ditt. Dersom det oppstår skade på boligen på grunn av feil på el-anlegget og du ikke kan fremvise dokumentasjon, risikerer du å få avkortet erstatningen fra forsikringsselskapet.

Energimerkeordningen

Alle boliger som skal selges eller leies ut skal nå energimerkes. Det vil si at de skal merkes i forhold til gitte kriterier.

Vår anbefaling er at du tar kontakt med elektrikeren allerede på planleggingsstadiet, enten det gjelder oppussing, større rehabilitering, salg eller utleie.

Nemko godkjenning

Har du vent deg til å se etter et CE-merke på elektriske produkter, i den tro at da er de godkjent?

For stikkontakter solgt i Norge er dette ikke nok. De skal være godkjent av Nemko eller tilsvarende sertifiseringsorgan i Sverige, Finland eller Danmark.

For din sikkerhet er alle ELKO produkter godkjent av Nemko.

Til toppen

Kontakt oss