Bli inspirert med ELKO og Elektro Sør AS

Hjemmenettverk

Vår bruk av media og internett har endret seg dramatisk. Strømming og nedlastning av film, serier og sport i HD-kvalitet krever en overføringshastighet som vi ikke hadde behov for bare for noen få år siden.

ELKO Hjemmenettverk er kablet, og gir deg alle typer signaler i et og samme uttak. Internett, printere, DVD-spillere, telefoner, TV’er og musikk. Alle i boligen kan være på nett samtidig, uten at det går ut over kvaliteten. Det spiller ingen rolle hvilken signalleverandør du har.

Hvorfor et kablet hjemmenettverk når du har trådløs tilgang «overalt»?

Kabel er sikrere, ca. 10 ganger raskere en trådløs overføring og gir stabil og høy kapasitet. elser. Mens trådløs overføring påvirkes av alt fra møbler og vegger til utstyr og konkurrerende radiobølger, er kabelens ytelse tilnærmet upåvirket av eksterne forhold.

Skal du bygge hus anbefaler vi at ELKO Hjemmenettverk kommer inn tidlig i planleggingsperioden. Da er det enklere å ta hensyn til kabling og nødvendige uttak.